Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Axion Invest NV, Damstraat 1, 3600 Genk verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (en/of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden), op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op marketing@kartinggenk.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u in onze privacy policy en algemene voorwaarden .

  • Je persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt voor marketing doeleinden en om informatie te verstrekken.
  • Je hebt steeds toegang tot je persoonlijk account en je kan deze op juistheid controleren en de onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds verbeteren of verwijderen. Hulp nodig? Neem contact op met Karting Genk.
  • Karting Genk verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.