Deze website is eigendom van Axion Invest NV.

Print de algemene voorwaarden af

Contact

Adres maatschappelijk zetel: Damstraat 1, 3600 Genk
Telefoon: 0032 (0)89 65 81 82
E-mail: events@kartinggenk.be
Ondernemingsnummer: BE0872811146

Technische implementatie, hosting

Webdesign & grafische realisatie: Sanmax Projects, hosting: level 27
Registratie- en reservatietool: Apex Timing

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens
Karting Genk
Axion Invest NV
Damstraat 1, 3600 Genk
events@kartinggenk.be
+32 89 65 81 82
BE0872811146
Naamloze vennootschap
Rechtbank van arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.  

 1. Algemene bepalingen

 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen van goederen, diensten en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Axion Invest NV te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten of via de webshop producten aan te kopen.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Wanneer een prijsofferte van Axion Invest NV ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.

 

Online Sales

De e-commerce website van Axion Invest NV, een NV met maatschappelijke zetel te Damstraat 1, 3600 Genk, BE0872811146, en hierna AXION genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Dit kan gaan over een sessieticket, voucher, inschrijving voor een race, event of opleiding.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AXION moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

 1. Prijs
  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 1. Aanbod
  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AXION niet. AXION is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AXION is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Bij gevolg kan Karting Genk niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AXION de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, de invulling van event of opleiding, de beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst: reservaties@kartinggenk.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AXION. AXION kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 1. Online aankopen
  De klant klikt de gewenste product(en) en/of supplementen in de webshop aan. Hierbij is de productbeschrijving vermeld, inclusief een eventuele inschrijvingsdeadline. Indien nodig, vult de klant de piloten- en/of teamnamen in.  Elke rijder die wil karten of deelnemen aan een event moet op voorhand geregistreerd zijn. De Klant die voor derden producten aankoopt zal ervoor zorgen dat deze derden geïnformeerd zijn over de geldende algemene voorwaarden voor de activiteiten op Karting Genk, meer in het bijzonder over de producten waarvoor hij tickets heeft aangekocht.

 

AXION behoudt zich het recht voor om niet geregistreerde bezoekers te weigeren of ingevulde namen te allen tijde te wijzigen of te schrappen, zonder opgaaf van reden.

 

Alle geselecteerde producten worden toegevoegd aan het winkelmandje waar de klant zijn selectie eventueel kan aanpassen, aanvullen of verwijderen waar nodig. Hierna dient de klant de inhoud van zijn winkelmandje te valideren waarna een overzicht van de bestelling beschikbaar wordt. Vervolgens dient de klant zich in te loggen of te registreren om de producten te kunnen aankopen. De volgende stap omvat de 'betalings- en facturatie info'. Waar nodig, dient de klant de gegevens aan te passen.
Om een factuur te kunnen ontvangen, dient de klant de bedrijfsnaam en het btw-nummer in te vullen in de betalings- en facturatie info. Het niet invullen van deze velden zal tot gevolg hebben dat  er geen factuur meer gemaakt kan worden.
De ingevulde gegevens moeten door de klant worden gevalideerd. Om verder te kunnen gaan naar het betaalvenster moet de klant het vakje 'Algemene voorwaarden goedkeuren' aanvinken. De betaling wordt veilig verwerkt door Ingenico e-payments. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
- via Bancontact & Ideal
- via VISA
- via Mastercard
- via Maestro


AXION is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Als de betaling uitgevoerd is, ontvangt de klant een automatische mail met daarin een overzicht van de aankopen en een betaaloverzicht/proforma.
Mail niet ontvangen? Controleer ook steeds de spam mailbox/ongewenste mails, het komt soms voor dat onze mails hierin terechtkomen. Ook niets ontvangen in de ongewenste mails? Neem dan contact op met reservaties@kartinggenk.be

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst
  De klant is nu ingeschreven voor de opleiding of het event door hem/haar geselecteerd, of heeft zijn/haar voucher(s) per mail voor de geselecteerde producten ontvangen.
  Heeft u deze niet ontvangen? Controleer ook steeds uw spam mailbox/ongewenste mails, het komt soms voor dat onze mails hierin terechtkomen. Ook niets ontvangen in de ongewenste mails? Neem dan contact op met reservaties@kartinggenk.be
  De klant neemt kennis van het feit dat aangekochte producten en/of diensten datum gebonden kunnen zijn. Op zijn minst is er sprake van een specifieke dag of vervaldag, vermeld op de vouchers.

Voor het leveren van vouchers met de post kunnen kosten in rekening worden gebracht ( bijv. aangetekende zending of levering via koerierdienst ).  Het is de verantwoordelijkheid van de klant een redelijke levertermijn in acht te nemen in geval van levering via post of koerierdiensten.  Axion Invest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebrekkig of foutief leveren van vouchers.
Elke tekortkoming met betrekking tot de levering van een artikel, moeten door de Klant onverwijld gemeld worden aan AXION (reservaties@kartinggenk.be)


 1. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AXION.
  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AXION te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 2. Herroepingsrecht
  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AXION.
  De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen, aangezien het gaat over de inschrijving voor een event/opleiding (m.b.t. vrijetijdsbesteding) met een bepaalde datum.

 

 1. Klantendienst
  De klantendienst van AXION is bereikbaar via e-mail op reservaties@kartinggenk.beof per post op het volgende adres: Damstraat 1, 3600 Genk, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 1. Sancties voor niet-betaling
  Alle productaankopen dienen steeds meteen betaald te worden via de webshop.

 

 1. Privacy
  De verantwoordelijke voor de verwerking, AXION, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden. U kan steeds een uitgebreide versie van onze privacy policy terugvinden op http://www.kartinggenk.be/nl/privacy-policy


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Dit kan via het persoonlijk account gebeuren, hetgeen u aangemaakt hebt om een aankoop te doen via onze webshop. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AXION, Damstraat 1, 3600 Genk, België, marketing@kartinggenk.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Axion Invest NV, Damstraat 1, 3600 Genk, België, marketing@kartinggenk.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Sanmax, Apex Timing, Offimac, Adsolut
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, AXION heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

AXION houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op marketing@kartinggenk.be .

 

 1. Gebruik van cookies
  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 1. Aantasting geldigheid - niet-verzaking
  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
  Het nalaten op gelijk welk moment door AXION om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Wijziging voorwaarden
  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Axion Invest NV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

 1. Bewijs
  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
  AXION heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

 

 1. Toegangsregels en veiligheid

Motorsport kan gevaarlijk zijn, met zelfs de dood als gevolgDoor mijn aankoop of overeenkomst bevestig ik dat ik onderstaande regels heb gelezen, begrepen en goedgekeurd alvorens ik het circuit van Karting Genk oprij met welke kart dan ook, zij het een eigen kart of huurkart.

 

15.1 KART VERHUUR

15.1.1 Algemene bepalingen

Karting Genk is een outdoor karting circuit en verhuurder van karts, dat een beroep doet op lichamelijke en intellectuele vaardigheden van de deelnemer. Voor uw eigen veiligheid en die van de andere deelnemers, bent u verplicht de veiligheidsbriefing mee te volgen. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften en regels te respecteren - Zowel schriftelijk, mondeling, aangeplakt of medegedeeld door het personeel van Karting Genk. Karting Genk stelt zich niet aansprakelijk in geval van onjuiste gegevensverstrekking of het overtreden van de volgende regels:

 • U dient de minimum lengte en leeftijd te respecteren die verder in deze voorwaarden worden beschreven. Verder moet U over een goede lichamelijke conditie en motoriek beschikken, fatsoenlijk te kunnen zitten en de pedalen correct te kunnen gebruiken.
 • Geen hartproblemen te hebben/epilepsie, astma/geen zwakke gewrichten/ontstekingen te hebben.
 • U dient een goede kennis te hebben van uw eigen lichamelijke/mentale capaciteiten en beperkingen.
 • Geen medicijnen te gebruiken die de lichamelijke en intellectuele vaardigheden aantasten.
 • Niet zwanger te zijn en niet minder dan 6 maanden geleden bevallen te zijn.
 • Indien wij inschatten dat uw lichamelijke en/of mentale capaciteiten niet voldoen, kan de toegang tot de activiteit voor uw eigen veiligheid geweigerd worden.
 • Let op: in geval van overmatig drank- en/of drugsgebruik kan de toegang tot de activiteit geweigerd worden.
 • Tijdens de veiligheidsbriefing (voor aanvang van uw kartsessie) wordt u steeds de nodige uitleg verschaft, maar weet alvast dat het verboden is:
  - te rijden met een sjaal of kap.
  - te rijden zonder, of met een niet-vastgemaakte helm
  - te rijden met lange haren die onder de helm uitkomen
  - te rijden met slippers of losse schoenen
  - de kart zelf te starten
  - uw handen op de motor te leggen
  - uit te stappen vooraleer de motor is uitgezet

Om u een zo goed mogelijke en veilige kartbeleving te laten ervaren, hierbij enkele tips:

 • U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften en regels te respecteren - Zowel schriftelijk, mondeling, aangeplakt of medegedeeld door het personeel van Karting Genk.
 • We raden u ten zeerste af om uw persoonlijke bezittingen (gsm, sleutels, etc.) in de kart mee te nemen.
 • U dient voorzichtig te zijn tijdens de kartsessie en rekening te houden met de andere rijders.
 • U kunt op elk moment de kartsessie beëindigen (bv. indien u zich onwel voelt) door de pits binnen te rijden. Doe dit steeds op een veilige manier en schakel indien nodig de hulp in van één van de Karting Genk huurkartmedewerkers.
 • U bent uiteraard niet alleen op het circuit. Uw (rij)gedrag heeft invloed op uw eigen veiligheid, maar ook op de veiligheid van de andere deelnemers, hou rekening met de andere rijders op het circuit.
 • In geval van twijfel kunt u steeds terecht bij de medewerkers van Karting Genk. Zij staan klaar om desgewenst aanvullende informatie of uitleg te geven, bovenop de informatie en uitleg die tijdens de veiligheidsbriefing ter plaatse gegeven wordt.
 • Blijf altijd op een veilige plaats staan.

15.1.2 KIDS & FUN karts

Vanaf een lengte van 1m25 tot 1m50 rijdt men in een kids kart. Vanaf een lengte van 1m50 kan men in een fun kart rijden.

Indien een minderjarige (-18) met een kids of fun kart wenst te rijden, zal éen van de ouders of de wettelijke verantwoordelijke onderstaande veiligheidsregels moeten inschatten.

De Duo kart is beschikbaar voor twee personen waarbij in geval van een minderjarige, steeds de meerderjarige het stuur zal nemen. Zelfs indien de minimale lengte van 100 cm is bereikt kan de bijzitter de toegang tot de kart geweigerd worden.

 

15.1.3 Huurkarts PRO  

Je dient minimaal 18 jaar te zijn om met een Pro kart te mogen rijden.

Je dient minimaal 1m50 groot te zijn, over een goede lichamelijke conditie en motoriek te beschikken, fatsoenlijk te kunnen zitten en de pedalen correct te kunnen gebruiken.

 

15.1.4 Huurkarts EXPERT (ROTAX MAX)
Vanaf de in ontvangst name is de huurder verantwoordelijk voor de kart en dient hij er de nodige zorg voor te dragen. Alle schade, behalve gewone slijtage, moedwillig of niet moedwillig veroorzaakt door de piloot zal op de huurder verhaald worden. In geval van schade zal de herstelling enkel uitgevoerd kunnen worden door een monteur aangesteld door de verhuurder. De huurder verbindt zich ertoe deze schade te betalen op het moment dat hij door de verhuurder hierom verzocht wordt. Zelfs indien de huurder een verzekering tegen schade heeft, zal de huurder steeds aan de verhuurder betalen en zal de huurder zich tot zijn verzekeraar wenden voor de terugbetaling. Roekeloos rijgedrag en het niet opvolgen van de richtlijnen zal leiden tot de onmiddellijke stopzetting van deze overeenkomst zonder dat verhuurder verplicht is of op welke wijze dan ook kan verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding of terugbetaling van de huurprijs. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van het geldende baanreglement.

Volgende leeftijdsgrenzen worden als richtlijn gebruikt voor de verschillende expert karts : Senior max & DD2 vanaf 15 jaar ;  Junior max vanaf 12 jaar ; Mini max: vanaf 10 ; Micro max: vanaf 7 jaar.

De huurder is zich ervan bewust dat hij tussen andere karteigenaars zal rijden. Bijgevolg is hij niet alleen op het circuit. Zijn  (rij)gedrag heeft invloed , niet alleen op de eigen veiligheid, maar ook op de veiligheid van de andere deelnemers. Hou rekening met de andere rijders op het circuit.

 1. Exoneratie en terugbetalingen

AXION of zijn toeleveranciers zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. AXION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische werking van het gehuurde goed en bij defect of gebrekkige werking kan aan hem nooit enige schadevergoeding gevorderd worden.  De aansprakelijkheid van AXION is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.  AXION kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door het geleverde. In geen geval kan AXION aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.

In geval AXION producten levert die zij heeft bekomen van een derde leverancier, zal zij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg dan deze waartoe de derde leverancier opzichtens haar gehouden is.

Karting Genk zal geen terugbetalingen doen voor online aangekochte tickets of producten of in geval van niet volledig opgebruikte rijtijden.

 

 1. Evenementen

AXION organiseert verschillende soorten evenementen op zowel het FUN als het PRO circuit, en dit met verschillende soorten karts. Alle deelnemers dienen erover te waken dat ze de briefing hebben gevolgd, online of on-site, voorafgaand aan het evenement.

In geval van een team-inschrijving is het de verantwoordelijkheid van de persoon die de inschrijving uitvoerde dat alle deelnemers waarvoor hij heeft ingeschreven, diezelfde briefing ontvangen en doornemen.

In geval van een event-inschrijving is het de verantwoordelijkheid van de persoon die het  event heeft geboekt dat alle deelnemers waarvoor hij heeft geboekt, diezelfde briefing ontvangen en doornemen

 

 1. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variabele kosten en prijzen.

De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan AXION bezorgde gegevens. AXION is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. 

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusief B.T.W. en exclusief verzendingskosten.

Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

Datum in optie : De door u gekozen datum wordt voor u 2 weken in optie gezet. Enkel na schriftelijke aanvraag kan deze optie nog 2 weken verlengd worden. Na deze periode komt deze datum opnieuw vrij.

Bevestiging :Reservatie per e-mail ( events@kartinggenk.be) is verplicht. Vanaf bevestiging door de klant van de gekozen formule, datum en timing, ongeacht de uitvoeringsdatum, verbindt Karting Genk zich tot de voorgestelde prijzen.

Betaling :  Het saldo zal worden gefactureerd na uitvoering van de bestelde diensten of levering van de bestelde goederen en op basis van de exacte aantallen die u een week op voorhand doorgeeft. Betalingstermijn: bij ontvangst factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Wijziging : Definitieve aantallen moeten minimaal een week voor datum van het evenement schriftelijk worden doorgegeven. Zo niet worden de oorspronkelijke aantallen gehandhaafd.

Extra’s/ huur materialen : Alle extra geoffreerde diensten en/of materialen kunnen ten laatste 14 dagen voor uitvoeringsdatum gewijzigd worden. Alle bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan, worden doorgerekend naar de klant.

 

 1. Klachten

Klachten dienen schriftelijk binnen de 7 dagen te gebeuren na uw bezoek of deelname aan een sessie of event. Dit kan per post of via email naar events@kartinggenk.be.  Axion Invest NV heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

20.Technische implementatie, hosting

Webdesign & grafische realisatie: Sanmax Projects, hosting: level 27
Registratie- en reservatietool: Apex Timing

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Karting Genk (Officiële ondernemingsnaam Axion Invest NV) of rechthoudende derden.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Karting Genk levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AXION de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Karting Genk kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Karting Genk geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Karting Genk kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Karting Genk verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.De rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).