Nederlands

Update 1/5/21

Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en langer dan 48 uur in België verblijven dienen vanaf de leeftijd van 6 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Wanneer u langer dan 48 uur in België verblijft dient u tevens een Passenger Locator Form in te vullen, uiterlijk 48 uur voor uw aankomst in België. 

Voor meer gedetailleerde info verwijzen wij u naar de officiële instanties.

Karteigenaren

Training met de eigen kart is toegestaan, maar wel met wat veranderingen en een beperkte capaciteit. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend rekening te houden met onderstaande regelgeving. Dit zijn regels die ons zijn opgelegd vanuit hogerhand en hier is dus op geen enkele manier een uitzondering op mogelijk.

 • Het kopen van een dagkaart via de online ticketshop blijft verplicht, zonder dagkaart geen toegang tot het circuit. Het is absoluut niet mogelijk een dagkaart te kopen op het circuit. Ziet u voor een bepaalde dag geen tickets meer online staan? Dan is deze dag jammer genoeg al volzet en is er geen plek meer;
 • Er is slechts 1 begeleider per piloot toegestaan. Dit houdt voor kinderen dus ook in dat er naast de monteur geen ouders mee mogen komen naar het circuit. Hierop wordt gecontroleerd en is er niet mogelijk een uitzondering te maken;
 • Het is ten alle tijden verplicht om een mondmasker te dragen zodra u zich op Karting Genk bevindt;
 • Er is geen extra publiek toegestaan. Ook het kijken bij wedstrijden op de baan is niet toegelaten.
Huurkarts

Vanaf woendag 24 maart kan er weer gereden worden met de huurkarts. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend rekening te houden met onderstaande regels die ons van hogerhand zijn opgelegd.  Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

 • Het is verplicht om op voorhand je sessies te reserveren. Dat kan via de online ticketshop. Klik hier om naar de ticketshop te gaan.
 • Daarnaast is registreren is verplicht voor iedereen die komt rijden.
 • Registratie moet op voorhand gebeuren en is NIET mogelijk op het circuit. Ook kinderen moeten geregistreerd zijn. Indien zij nog geen eigen emailadres en telefoonnummer hebben, kan dat van de ouder(s) gebruikt worden.
 • Registreren kan via de volgende link: https://www.apex-timing.com/gokarts/kiosk.php?center=122
 • Het is voor iedereen die gaat rijden verplicht om handschoenen en een balaclava te dragen. Deze kunt u zelf meebrengen of aankopen in de shop (€ 8,- voor de items samen en € 5,- voor de items apart);
 • Er is geen extra publiek toegestaan. Ook het kijken bij wedstrijden op de baan is niet toegelaten.
Brasserie

De brasserie is op afhaalbasis geopend.

Bekijk ons volledige coronareglement hier.

Wij rekenen op uw medewerking. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen via reservaties@kartinggenk.be.


 

English

Update 27/1/21

In addition to the current measures displayed below ("kartowners", "rental karts" and "bistro"), the Belgian government announced more measures to restrict non-essential travel. These are the most important measures:

 • Domestic movements are allowed;
 • Traffic from and to Dutch and German border districts are allowed. This means that we will be opened for residents of these border districts, being the closest track to these areas;
 • Visitors from neighbouring countries should always carry a solemn declaration with them;
 • Professional mobility is allowed, this includes mobility to and from foreign countries. Professionals best bring a extract by the Chamber of Commerence to rule out any discussion;
 • If a visitor wishes to stay in Belgium for more than 48 hours, they have to provide a negative test on departure AND on arrival;
 • It is not possible to spend the night at the paddock/camping;
 • Travel between Schengen countries are allowed for professional sports activities, not for leisure or toerism;
 • Non-Schengen countries (like the UK) have even stronger restrictions. Besides a mandatory 10-day quarantaine, they need to provide a negative test on the day of departure, arrival and day 7 of quarantaine. 

More detailled information is available at: https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-2201/

Kartowners

Training with your own kart is still allowed, there are however some changes and a limited capacity. We request you politely but firm to follow these measures, as these have have been imposed from higher up. Therefore we can make no exceptions in any form.

 • Buying your online track fee ticket remains mandatory, without ticket you won't be granted access to the circuit. It is not possible to buy a track fee ticket at the track. Does a certain date not show up in the online ticketshop? This means that that day is fully booked and there is no more place for more drivers;
 • It is allowed to bring a maximum of one companion per driver. This means that for children no parents are allowed in addition to the mechanic. There will be control on this and it is not possible to make any exeptions;
 • You are required to wear a face mask at Karting Genk at all time.
Rental karts

Starting from Wednesday 24 March, it will be possible to drive our rental karts again. We request you politely but firm to follow these measures, as these have have been imposed from higher up. Therefore we can make no exceptions in any form.

 • It is mandatory to make a reservation in the online ticketshop. Click here to visit the ticketshop.
 • Registration is mandatory for every driver.
 • Registration has to be done in advance and can not be done at the circuit. Children also need a registration. When they don’t have their own email address and phone number, they can use yours.
 • Registration can be done by using the following link: https://www.apex-timing.com/gokarts/kiosk.php?center=122;
 • It is mandatory to wear gloves and a balaclava for every driver. You can bring these yourself or buy them at our shop (€ 8,- for the set, € 5,- for the items separately);
Bistro

The bistro will be opened for takeout.

View the full covid-measures here

We count on your cooperation. If you have any further questions, please contact us via: reservaties@kartinggenk.be.