Coronamaatregelen

 

Nederlands

Update 27/1/21

Naast onderstaande maatregelen ("karteigenaren", "huurkarts" en "brasserie") die van toepassing blijven, zijn er aanvullende restricties genomen door de overheid om plezierreizen te beperkten. Hieronder sommen wij de belangrijkste maatregelen op:

 • Binnenlandse verplaatsingen zijn toegestaan;
 • Verkeer van en naar de Nederlandse en Duitse grensgemeenten is toegelaten. D.w.z. als dichtstbijzijnde kartcircuit voor de bewoners van grensgemeenten zijn wij open;
 • Klanten die vanuit de buurlanden, moeten telkens een verklaring op eer bij zich hebben.
 • Professionele verplaatsingen, ook vanuit het buitenland, zijn toegelaten. Professionals hebben best een uittreksel van de KvK met zich mee om discussies uit te sluiten;
 • Indien de bezoeker meer dan 48 uur in België zal verblijven moet hij een negatieve test kunnen voorleggen bij vertrek EN bij aankomst;
 • Overnachten op het terrein is niet mogelijk;
 • Reizen tussen Schengenlanden zijn toegelaten in het kader van  professionele sportactiviteit, niet voor recreatie of toerisme;
 • Niet-Schengenlanden (bijvoorbeeld de UK) hebben nog sterkere restricties. Zij dienen 10 dagen in quarantaine te gaan, en daarnaast een PCR-test af te nemen op de dag van vertrek, aankomst en op dag 7 na aankomst.

Meer gedetailleerde info kunt u terugvinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/

Karteigenaren

Training met de eigen kart is toegestaan, maar wel met wat veranderingen en een beperkte capaciteit. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend rekening te houden met onderstaande regelgeving. Dit zijn regels die ons zijn opgelegd vanuit hogerhand en hier is dus op geen enkele manier een uitzondering op mogelijk.

 • Het kopen van een dagkaart via de online ticketshop blijft verplicht, zonder dagkaart geen toegang tot het circuit. Het is absoluut niet mogelijk een dagkaart te kopen op het circuit. Ziet u voor een bepaalde dag geen tickets meer online staan? Dan is deze dag jammer genoeg al volzet en is er geen plek meer;
 • Er is slechts 1 begeleider per piloot toegestaan. Dit houdt voor kinderen dus ook in dat er naast de monteur geen ouders mee mogen komen naar het circuit. Hierop wordt gecontroleerd en is er niet mogelijk een uitzondering te maken;
 • Het is ten alle tijden verplicht om een mondmasker te dragen zodra u zich op Karting Genk bevindt.
Huurkarts

Per 03-03-21 is het weer mogelijk om een expert-kart te huren! Een expert-kart huren kan op doordeweekse dagen (dinsdag uitgezonderd) en enkel bij voldoende ervaring in het weekend. Wilt u een reservering doen? Kijk dan hier

Let op: uw reservatie is pas definitief nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen.

Karten op het Fun-circuit en de Pro-kart sessies zijn helaas voorlopig nog niet mogelijk. Volg onze social media kanalen, zodra dit weer mogelijk is zullen wij dit daar laten weten. 

Brasserie

De brasserie is op afhaalbasis geopend.

Bekijk ons volledige coronareglement hier.

Wij rekenen op uw medewerking. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen via reservaties@kartinggenk.be.


 

English

Update 27/1/21

In addition to the current measures displayed below ("kartowners", "rental karts" and "bistro"), the Belgian government announced more measures to restrict non-essential travel. These are the most important measures:

 • Domestic movements are allowed;
 • Traffic from and to Dutch and German border districts are allowed. This means that we will be opened for residents of these border districts, being the closest track to these areas;
 • Visitors from neighbouring countries should always carry a solemn declaration with them;
 • Professional mobility is allowed, this includes mobility to and from foreign countries. Professionals best bring a extract by the Chamber of Commerence to rule out any discussion;
 • If a visitor wishes to stay in Belgium for more than 48 hours, they have to provide a negative test on departure AND on arrival;
 • It is not possible to spend the night at the paddock/camping;
 • Travel between Schengen countries are allowed for professional sports activities, not for leisure or toerism;
 • Non-Schengen countries (like the UK) have even stronger restrictions. Besides a mandatory 10-day quarantaine, they need to provide a negative test on the day of departure, arrival and day 7 of quarantaine. 

More detailled information is available at: https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-2201/

Kartowners

Training with your own kart is still allowed, there are however some changes and a limited capacity. We request you politely but firm to follow these measures, as these have have been imposed from higher up. Therefore we can make no exceptions in any form.

 • Buying your online track fee ticket remains mandatory, without ticket you won't be granted access to the circuit. It is not possible to buy a track fee ticket at the track. Does a certain date not show up in the online ticketshop? This means that that day is fully booked and there is no more place for more drivers;
 • It is allowed to bring a maximum of one companion per driver. This means that for children no parents are allowed in addition to the mechanic. There will be control on this and it is not possible to make any exeptions;
 • You are required to wear a face mask at Karting Genk at all time.
Rental karts

Starting from 03-03-21 it is possible to rent an Expert-kart again. During the opening days of the circuit, it is possible to rent an Expert-kart (subject to your experience and the availablity of the track). If you would like to make a reservation, please click here.

Please note: your reservation is only final after receiving a confirmation from us.

Karting on the Fun-track and the Pro-kart sessions won't be possible yet. We will communicate this when we have more news.

Bistro

The bistro will be opened for takeout.

View the full covid-measures here

We count on your cooperation. If you have any further questions, please contact us via: reservaties@kartinggenk.be.